НАЛАС има потреба од набавка на фитнес и спортска опрема за лица со попреченост. Опремата ќе се користи во спортската сала на Центарот за социјална работа во Битола.

Повеќе информации за опремата и условите за набавката се дадени во Барањето за понуди.

Ве молиме Вашите понуди да ги доставите на е-маил адреса: info@nalas.eu, најкасно до 13 мај 2022 до 16:00 часот.

Барање на понуда за набавка на фитнес и спортска опрема за лица со попречености